ثبت نام             آیا رمز خود را فراموش کرده اید؟
 
 
   

مشاهده کمیته اجرایی
اعضای کمیته علمی همایش :
1دکتر حسین امامیدانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
2دکتر فربد رزازیدانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
3دکتر امیرحسین زائریدانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر
4دکتر فرشید سهیلیدانشگاه آزاد اسلامی مجلسی
5دکتر رسول صادقیدانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد
6دکتر مهران عمادیدانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
7دکتر کیوان محبیدانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
8دکتر فرهاد مصری نژاددانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی