ثبت نام             آیا رمز خود را فراموش کرده اید؟
 
 
   

مشاهده کمیته اجرایی
کمیته علمی همایش برق:      
دکتر محسن عشوریان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
دکتر حسین امامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
دکتر فرهاد مصری نژاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
دکتر نصرت ا... گرانپایه دانشگاه خواجه نصیر
دکتر پیمان معلم دانشگاه اصفهان
دکتر ناصر ندا دانشگاه بیرجند
دکتر پریسا دهخدا دانشگاه امیر کبیر
دکتر علی موسوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر مهرداد جعفر بلند دانشگاه مالک اشتر
دکتری مجتبی اقا میرسلیم دانشگاه امیر کبیر
دکتر فرشید سهیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
دکتر ذبیح ا... قاسم لویی دانشگاه Northumbria انگلستان
دکتر احسان علوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
دکتر سعید گازر دانشگاه کوئینز کانادا
دکتر مجتبی روحانی دانشگاه آزاد اسلامی گناباد
دکتر آصف زارع دانشگاه آزاد اسلامی گناباد
دکتر منصور شیخان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکتر محمد ناصر مقدسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
دکتر مجید ابن علی دانشگاه دولتی شهرکرد
دکتر محمد رضا زارع دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
دکتر احسان اسفندیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
دکتر بهزاد بهرامی نژاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
دکتر امیرحسین زائری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
دکتر رسول صادقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
دکتر سیف الله غلامپور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکتر فربد رزازی واحد علوم تحقیقات تهران
دکتر مهرزاد بیغش دانشگاه شیراز
دکتر عباس رسائی نیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکتر محمد منصور ریاحی کاشانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکتر مجید دلشاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
دکتر مجید رستگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهندس رضا انتشاری دانشجوی دکتری بیو الکتریک
مهندس حمید نظری دانشجوی دکتری مخابرات
دکتر آرش دقیقی دانشگاه شهرکرد
دکتر نصرت الله گرانپایه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر بهنام محمودی دانشگاه تبریز