ثبت نام             آیا رمز خود را فراموش کرده اید؟
 
 
 

مشاهده کمیته اجرایی
کمیته علمی همایش برق:      
دکتر محسن عشوریان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
دکتر حسین امامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
دکتر فرهاد مصری نژاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
دکتر سید علی هاشمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
دکتر نصرت ا... گرانپایه دانشگاه خواجه نصیر
دکتر پیمان معلم دانشگاه اصفهان
دکتر ناصر ندا دانشگاه بیرجند
دکتر پریسا دهخدا دانشگاه امیر کبیر
دکتر علی موسوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر مهرداد جعفر بلند دانشگاه مالک اشتر
دکتری مجتبی اقا میرسلیم دانشگاه امیر کبیر
دکتر فرشید سهیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
دکتر ذبیح ا... قاسم لویی دانشگاه Northumbria انگلستان
دکتر احسان علوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
دکتر سعید گازر دانشگاه کوئینز کانادا
دکتر مجتبی روحانی دانشگاه آزاد اسلامی گناباد
دکتر آصف زارع دانشگاه آزاد اسلامی گناباد
دکتر منصور شیخان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکتر محمد ناصر مقدسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
دکتر مجید ابن علی دانشگاه دولتی شهرکرد
دکتر سعید بلوچیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
دکتر محمد رضا زارع دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
دکتر احسان اسفندیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
دکتر بهزاد بهرامی نژاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
دکتر امیرحسین زائری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
دکتر رسول صادقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
دکتر سیف الله غلامپور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکتر مجتبی محمدپور دانشگاه دولتی گناباد
دکتر غضنفر شاهقلیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر فربد رزازی واحد علوم تحقیقات تهران
دکتر مهرزاد بیغش دانشگاه شیراز
کمیته علمی همایش کامپیوتر:      
دکتر سید امیر حسن منجمی دانشگاه اصفهان
دکتر علیرضا نوروزی دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی
دکترجعفر رزم آرا دانشگاه تبریز
دکتر حسین ابراهیم پور کومله دانشگاه کاشان
دکترکوروش زارعی نیا دانشگاه کلگری، کانادا
دکتر عبدالرضا رسولی دانشگاه صنعتی قم
دکتر مزدک زمانی دانشگاه کین، آمریکا
دکتر حبیب سیف زاده دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
دکترمحمد نادری دهکردی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
دکتر حمید رستگاری دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
دکتر فرساد زمانی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
دکتر نرجس خاتون حبیبی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
دکتر محمدرضا سلطان آقایی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
دکترجواد حسین خانی دانشگاه آزاد واحد دماوند
دکتر حسن اسداللهی دانشگاه آزاد واحد دماوند
دکتر محمود عسکری دانشگاه آزاد واحد دماوند
دکتر عبدالوهاب احسانی راد دانشگاه آزاد واحد شاهرود
دکتر زهرا رضایی دانشگاه آزاد واحد مرو دشت
دکتر کیوان محبی دانشگاه آزاد واحد مبارکه
دکتر مجید هارونی دانشگاه آزاد واحد دولت آباد
دکتر تقی جاودانی گندمانی دانشگاه آزاد واحد بروجن
دکتر اعظم ربیعی دانشگاه آزاد واحد دولت آباد
دکتر نفیسه اوسطی دانشگاه آزاد واحد اراک
دکتر سیما عمادی دانشگاه آزاد واحد یزد
مهندس مهران قاضی عسگر دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی
مهندس صفورا جانوسپاه دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی
مهندس حمیدرضا فرداد دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی