ثبت نام             آیا رمز خود را فراموش کرده اید؟
 
 
   

مشاهده کمیته اجرایی
اعضای کمیته علمی همایش :
1دکتر کیوان محبیدانشگاه آزاد اسلامی مبارکه - مجلسی
2دکتر فرشید سهیلیدانشگاه آزاد اسلامی مبارکه - مجلسی
3دکتر فرهاد مصری نژاددانشگاه آزاد اسلامی مبارکه - مجلسی
4دکتر فربد رزازیدانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
5دکتر امیرحسین زائریدانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر
6دکتر رسول صادقیدانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد
7دکتر مهران عمادیدانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
8دکتر حسین امامی آزاد اسلامی مبارکه - مجلسی
9دکتر محمدرضا سلطان آقایی آزاد اسلامی خواسگان
10دکتر پیمان معلمدانشگاه اصفهان