ثبت نام             آیا رمز خود را فراموش کرده اید؟
 
 
   

مشاهده کمیته علمی
اعضای هیات اجرایی همایش :
دکتر محمد گلناریرییس کنفرانس
دکتر محسن عشوریاندبیر کنفرانس
دکتر مجید دلشاددبیر علمی
دکتر حسین امامیریس کمیته انتشارات
دکتر فرهاد نوابی فرریس کمیته کارگاه ها
دکتر مهران عمادیدبیر ارتباط با صنعت
مهندس مهران قاضی عسگردبیر فناوری اطلاعات