ثبت نام             آیا رمز خود را فراموش کرده اید؟
 
 
   


حامیان همایش :
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
بسیج اساتید
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه اصفهان
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شرکت مخابرات ایران
شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان