ثبت نام             آیا رمز خود را فراموش کرده اید؟
 
 
   
اخبار و تازه ها 1
چاپ مقالات برتر در مجلات دانشگاه

 کلیه مقالات و چکیده های پذیرفته شده که بتوانند حداقل امتیاز را اخذ نمایند می توانند با ارسال مقاله کامل کاندید چاپ در مجلات دانشگاه باشند. زمان بندی چاپ مقالات و چکیده های پذیرفته شده:
آخرین مهلت ارسال مقاله کامل بااعمال نظرات اصلاحی داوران:  8 مهرماه 1397
اعلام نهایی مقالات پذیرفته شده (4 مقاله شاخص برتر برای مجله مهندسی برق  مجلسی و 40 مقاله برگزیده برای دیگر مجلات دانشگاه): 13 آبان 1397
زمان قرارگرفتن مقالات برروی سایت مجله انتخابی: حداکثر 4 آذر ماه 1397...
تاریخ های مهم

ارسال مقاله کامل: 10 مرداد  1397
آخرین مهلت ارسال چکیده (مقاله یا ایده های صنعتی):30 مرداد 1397
ثبت نام و پرداخت هزینه  (بدون تمدید): 9 شهریور
زمان کنفرانس :13 تا 15 شهریور...
هفتمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی

هفتمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی " از تاریخ 13 لغایت 15   شهریور 1397 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی برگزار می گردد لذا از جنابعالی دعوت می شود آخرین دستاوردهای پژوهشی و صنعتی نوآورانه خود را از طریق وب سایت به همایش ارسال فرمایید....
... 1