ثبت نام             آیا رمز خود را فراموش کرده اید؟
 
 
   
سخنران عنوان زمان چکیده وب سایت
مهندس محمد رضا عسگری راد
مدیر کل طراحی و بهینه سازی شبکه شرکت مخابرات ایران.
FTTH ساختار و پیاده سازی در ایران پنج شنبه 1396/6/9
9 - 10
...................