ثبت نام             آیا رمز خود را فراموش کرده اید؟
 
 
   
سخنران عنوان زمان
مهندس محمد رضا عسگری راد
مدیر کل طراحی و بهینه سازی شبکه شرکت مخابرات ایران.
FTTH ساختار و پیاده سازی در ایران 1397/6/15
8:40 - 9:10
مهندس اصغر آیتی
مشاور سیستم های برق و کنترل در مترو اصفهان.
بررسی سیستم های برق در مترو و معرفی تکنولوژی های روز انتقال توان به قطار شامل پست های برق کششی و سیستم برق بالاسری 1397/6/15
9:25 - 10:05