ثبت نام             آیا رمز خود را فراموش کرده اید؟
 
 
   
آدرس:  اصفهان، مبارکه، شهر مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه - مجلسی     تلفن دبیرخانه:    09130237571    52472753 -031    پست الکترونیک: ee@iaumajlesi.ac.ir   تلگرام: www.telegram.me/ConfMajlesi       @ConfMajlesi